MVO

RE-Infra hecht veel waarde aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ook als klein bureau willen en kunnen wij verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden en vergrijzing. Door onze bedrijfsvoering en de bedrijfsprocessen zodanig in te richten trachten wij deze problemen niet groter te maken maar, indien mogelijk, in kleine stapjes op te lossen. Ook als dit in eerste instantie een hogere investering vergt zijn wij ervan overtuigt dat de toekomst ligt in het MVO en op een, op alle fronten, gezonde samenleving waarbij “winst” niet altijd in geld behoeft te worden uitgedrukt.

Door continue te investeren in ons personeel, kennis, bedrijfsprocessen en materieel houden wij rekening met de maatschappelijke effecten van onze activiteiten. Door het volgen van de problematiek, mogelijke oplossingen en de ontwikkeling in de verschillende contractvormen in de markt kunnen wij onze strategische en bedrijfsbeslissingen continue aanpassen aan de huidige normen en waarden.