Peiling waterbodem Großenhain

In opdracht van Smals Dredging heeft RE-Infra het waterbodemprofiel van de Große Röder in kaart gebracht. De Große Röder is een klein riviertje nabij Dresden in het oosten van Duitsland. Met behulp van handmatig uitgevoerde peilingen is over een lengte van 3 km de vaste bodemhoogte en de bovenkant van de sliblaag gemeten. Op deze manier is per profiel (dwarsraai) vastgesteld wat de hoeveelheid te baggeren slib is. Aankomende tijd gaat Smals Dredging het slib ter plaatse baggeren.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Opdrachtgever
Smals Dredging

Provincie
Gelderland

Aanvang project
April 2018

Oplevering project
Juli 2018

Toegepaste expertises
Survey

Contact
info@re-infra.nl

Locatie