Peiling waterbodem Großenhain

In opdracht van Smals Dredging heeft RE-Infra het waterbodemprofiel van de Große Röder in kaart gebracht. De Große Röder is een klein riviertje nabij Dresden in het oosten van Duitsland. Met behulp van handmatig uitgevoerde peilingen is over een lengte van 3 km de vaste bodemhoogte en de bovenkant van de sliblaag gemeten. Op deze manier is per profiel (dwarsraai) vastgesteld wat de hoeveelheid te baggeren slib is. Aankomende tijd gaat Smals Dredging het slib ter plaatse baggeren.

Contactformulier projecten

  Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen  Projectinformatie

  Opdrachtgever
  Smals Dredging

  Provincie
  Gelderland

  Aanvang project
  April 2018

  Oplevering project
  Juli 2018

  Toegepaste expertises
  Survey

  Contact
  info@re-infra.nl

  Locatie