Plan Driegaarden fase 1 te Huissen

Ten zuidoosten van stadskern van Huissen ligt het gebied Driegaarden. Het betreft hier een oude binnenstedelijke glastuinbouwlocaties die jaren geleden op basis van overheidsbeleid zijn gesaneerd/verplaatst met als doel deze vervolgens te (her)ontwikkelen tot een nieuwe woningbouwlocatie.

Het gebied Driegaarden wordt gefaseerd ontwikkeld waarbij wij afgelopen periode de civieltechnische voorbereidingen voor de eerste fase hebben verricht. Het gebied van fase 1 is gelegen tussen de Muntstraat en Laakse Voetpad. In totaal worden hier ongeveer 130 nieuwbouwwoningen gerealiseerd.

De civieltechnische voorbereidingen betreft onder andere het verrichten van terreinmetingen en inventarisatie, ontwerp van waterhuishouding en riolering, opstellen voorlopig- en definitief ontwerp, opstellen RAW-bestek met tekeningen en begeleiden van de aanbestedingsprocedure. 

Inmiddels zijn de civieltechnische voorbereidingen afgerond en is het project aanbesteed. De planning is momenteel zo dat er in het begin van 2022 wordt gestart met het bouwrijp maken van de eerste fase.

Contactformulier projecten

  Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen  Projectinformatie

  Opdrachtgever
  VanWonen en Walvoort Ontwikkelaars

  Provincie
  Gelderland

  Aanvang project
  Juli 2019

  Oplevering project
  2022

  Toegepaste expertises
  Ontwerp en Advies Project- en contractmanagement Survey

  Contact
  info@re-infra.nl

  Locatie