Plan Vijverhof te Berg en Dal

Op de grens van gemeente Nijmegen en gemeente Berg en Dal is aan de Kwakkenbergweg het plan Vijverhof gelegen. Momenteel staan het bomenrijke terrein een aantal appartementengebouwen en aanleunwoningen. Een deel hiervan zijn zorglocaties van de ZZG Zorggroep. Klokgroep heeft in samenwerking gemeente Nijmegen, gemeente Berg en Dal, woningcorporatie Oosterpoort, ZZG Zorggroep en Vermeer Vastgoed is er een masterplan opgesteld voor de herontwikkeling van het gebied. Het hoofdgebouw wordt omgevormd naar appartementen en de aanleunwoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouwwoningen.

RE-Infra is in opdracht van Klok het plan civieltechnisch aan het uitwerken op basis van het stedenbouwkundigplan opgesteld INBO en de landschapsinrichting door Land-id. Het stedenbouwkundig ontwerp zal verder worden uitgewerkt naar een schets, voorlopig en definitief ontwerp. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwerprichtlijnen van de gemeente Berg en Dal en Nijmegen.

In de voorbereiding wordt o.a. een waterhuishoudkundigplan opgesteld. Hierbij wordt het water zoveel mogelijk bovengronds afgevoerd in wadi’s om langzaam te infiltreren in de bodem.

Fase 1 is inmiddels afgerond en het bestek van fase 2 is aanbesteed. Binnenkort wordt met de uitvoering gestart.

Contactformulier projecten

  Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen  Projectinformatie

  Opdrachtgever
  Klokgroep

  Provincie
  Gelderland

  Aanvang project
  November 2021

  Oplevering project
  N.T.B

  Toegepaste expertises
  Ontwerp en Advies Survey

  Contact
  info@re-infra.nl

  Locatie