QuickWins II Noordzijde Station Eindhoven

Met de groei van Eindhoven is ook het busstation aan de noordzijde van centraal station Eindhoven uit haar voegen gegroeid. Er is onvoldoende uitstap capaciteit ontstaan, die voor de komst van de nieuwe dienstregeling in december 2019 opgelost diende te worden. Dit is een van de zogenaamde ‘quickwins’ die Gemeente Eindhoven wilde realiseren alvorens er binnen 5 tot 10 jaar een geheel nieuw ondergronds busstation gaat worden gerealiseerd.

Langs één van de twee toegangswegen van het busstation was nog ruimte beschikbaar om een uitstaphalte te maken voor 2 gelede bussen. Voor de aanleg van deze uitstaphalte was het noodzakelijk om het bestaande fietspad te verleggen en de bestaande asfaltverharding te verbreden, zodat er ruimte ontstond voor de bushaltehaven. De bushaltehaven werd gerealiseerd in een asfaltverharding met combinatiedeklaag en het fietspad in een (rode) asfaltverharding. Door het verleggen van het fietspad kon direct een onveilige fietsoversteek worden verplaatst en voorzien van verkeerslichten, waardoor deze een stuk verkeersveiliger is geworden. De grootste uitdagingen voor dit werk waren het toegankelijk houden van het busstation tijden de uitvoering, de afstemming met de (vele) stakeholders en het korte beschikbare tijdsbestek voor de voorbereiding en realisatie.

Vanwege de uitdagingen voor dit project heeft Gemeente Eindhoven, op basis van de positieve ervaringen met Gebr. Remmits en RE-Infra, besloten om dit werk in een bouwteam met hen uit te voeren. De uitvoeringstechnische kennis en deskundigheid van Remmits kon hierdoor reeds in de voorbereiding worden gebruikt voor het bedenken van de oplossingen, zodat op de meest efficiënte wijze het werk tot stand kon worden gebracht, waarbij prijs en kwaliteit in verhouding staan.

Het busverkeer diende te allen tijde het busstation te kunnen bereiken en verlaten zonder vertraging in de dienstregeling. Een tijdelijke toegangsweg (bypass) voor de lijnbussen diende hiervoor gerealiseerd te worden en diverse kritieke werkzaamheden werden in de nacht uitgevoerd zodat de dienstregeling hier geen last van ondervond. Naast de bereikbaarheidsuitdaging was er een zeer krap tijdskader van slechts 3 maanden voor voorbereiding en realisatie, waarbinnen het werk uitgevoerd diende te worden.

In de voorbereidingstijd van 6 weken is door RE-Infra een voorlopig, definitief en uitvoeringsontwerp opgesteld met een bijbehorend RAW-bestek. Het uitwerken en afstemmen van de fasering en verkeersmaatregelen was tevens onderdeel van de voorbereidingsfase. De nieuwe constructieopbouw van de (asfalt)verhardingen is berekend en uitgewerkt in een verhardingsadvies. Daarnaast zijn na elke ontwerpfase budgetramingen opgesteld om de financiële haalbaarheid te kunnen garanderen. Kortom een intensief voorbereidingstraject dat uiteindelijk heeft geleid tot een vlekkeloze uitvoering. De realisatie verliep binnen tijd en budget, waarbij de maximale kwaliteit is gehaald!

Contactformulier projecten

  Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen  Projectinformatie

  Opdrachtgever
  Gemeente Eindhoven

  Provincie
  Noord-Brabant

  Aanvang project
  September 2019

  Oplevering project
  December 2019

  Toegepaste expertises
  Kwaliteit Ontwerp en Advies Project- en contractmanagement

  Contact
  info@re-infra.nl

  Locatie