Wegdeklabelling A348

In opdracht van Provincie Gelderland heeft RE-Infra het contract opgesteld en de communicatie met de stakeholders verzorgt voor het project “Vervanging deklaag A348”. Vanaf knooppunt Velperbroek in Arnhem tot km 2.7 is de bestaande deklaag vervangen door een deklaag met open asfaltdeklaag.

Door Provincie Gelderland is er voor gekozen om de uitvraag te doen met behulp van labels die toegekend zijn aan het gewenste wegdek. Van een 4-tal eigenschappen van het wegdek zijn de waarden vastgelegd in categorie├źn. Deze categorie├źn hebben een label A t/m G gekregen, zoals dit bekend is van elektrische apparaten, auto’s en huizen (energielabels).

De 4 eigenschappen waaraan labels zijn toegekend zijn:

  1. Geluid
  2. Natte stroefheid
  3. Rolweerstand
  4. Levensduur

In de aanbestedingsdocumenten was vermeld welke minimale labels door de Provincie Gelderland worden gevraagd van de inschrijver. De inschrijver kon vervolgens inschrijven met een hoger label per eigenschap om hiermee een fictieve korting op de inschrijfsom te krijgen. Ook de mate van betrouwbaarheid of aantoonbaarheid van het opgegeven label is meegenomen in de beoordeling van de inschrijvers.

Aannemer Ooms Construction heeft de opdracht gegund gekregen op basis de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). Zij schreven in met een asfaltmengsel PA8G-Plus dat een label CDBB had. In het weekend van 14 en 15 april 2018 is dit asfalt aangebracht en zijn ook de overige werkzaamheden die behoorde tot de opdracht uitgevoerd. De komende jaren zal het wegdek worden gemonitord om vast te stellen of de waarden die gekoppeld zijn aan de labels worden gehaald.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Opdrachtgever
Provincie Gelderland

Provincie
Gelderland

Aanvang project
Juni 2017

Oplevering project
April 2018

Toegepaste expertises
Ontwerp en Advies Project- en contractmanagement

Contact
info@re-infra.nl

Locatie