Hof van Nijmegen

In het stadsdeel Dukenburg komt op het terrein van het oude HAN gebouw een compleet nieuwe wijk genaamd “Hof van Nijmegen”. Het plan telt ongeveer 150 nieuwbouwwoningen. Het woningaanbod is gevarieerd en divers; van appartementen tot hoek- en rijwoningen, bestemd voor zowel de koop- als huursector. Het plan wordt zoveel mogelijk binnen het bestaande groen ingepast. De bestaande groenstroken langs de Van Schuylenburgweg  en het Douglasbos begrenzen het plan.

In het groene middenterrein bevat zowel bestaande bomen als nieuwe aanplant.

RE-Infra heeft voor de inrichting van de wijk, de gehele civieltechnische voorbereidingen op zich genomen. Het stedenbouwkundig ontwerp is verder uitgewerkt naar een voorlopig en definitief ontwerp, rekening houdend met de ontwerprichtlijnen van de gemeente Nijmegen. Hierna is het bestek opgesteld.

In de voorbereiding is o.a. een waterhuishoudkundigplan opgesteld. Rekening houdend met de steeds intensievere regenbuien in Nederland  wordt het regenwater bovengronds afgevoerd. Hierdoor wordt het bestaande hemelwater riool niet extra belast. Het regenwater afkomstig van de daken en bestrating zal worden geborgen in wadi’s, waarna het kan infiltreren in de bodem.

Update 30 april 2021

Inmiddels het terrein is bouwrijp gemaakt en is er gestart met de bouw van het appartementengebouw gelegen aan de toegangsweg vanaf de Van Schuylenburgweg.

Binnenkort start de bouw van de woningen.

Project afgerond

Contactformulier projecten

  Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen  Projectinformatie

  Opdrachtgever
  KlokOntwikkeling BV

  Provincie
  Gelderland

  Aanvang project
  Mei 2018

  Oplevering project
  NTB

  Toegepaste expertises
  Ontwerp en Advies Project- en contractmanagement

  Contact
  info@re-infra.nl

  Locatie