Hof van Nijmegen

In het stadsdeel Dukenburg komt op het terrein van het oude HAN gebouw een compleet nieuwe wijk genaamd “Hof van Nijmegen”. Het plan telt ongeveer 150 nieuwbouwwoningen. Het woningaanbod is gevarieerd en divers; van appartementen tot hoek- en rijwoningen, bestemd voor zowel de koop- als huursector. Het plan wordt zoveel mogelijk binnen het bestaande groen ingepast. De bestaande groenstroken langs de Van Schuylenburgweg  en het Douglasbos begrenzen het plan. In het groene middenterrein bevat zowel bestaande bomen als nieuwe aanplant.

RE-Infra heeft voor de inrichting van de wijk, de gehele civieltechnische voorbereidingen op zich genomen. Momenteel wordt het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt en het waterhuishoudkundigplan opgesteld. Rekening houdend met de steeds intensievere regenbuien in Nederland  wordt het regenwater bovengronds afgevoerd. Hierdoor wordt het bestaande hemelwater riool niet extra belast. Het regenwater afkomstig van de daken en bestrating zal worden geborgen in wadi’s, waarna het kan infiltreren in de bodem.

De bestemmingsplanprocedure zal waarschijnlijk in het najaar van 2019 worden afgerond.

Er is reeds begonnen met de sloop van het oude schoolgebouw.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Opdrachtgever
KlokOntwikkeling BV

Provincie
Gelderland

Aanvang project
Mei 2018

Oplevering project
NTB

Toegepaste expertises
Ontwerp en Advies Project- en contractmanagement

Contact
info@re-infra.nl

Locatie