Survey

De survey afdeling van RE-Infra is een afdeling met een breed werkgebied. Dit werkgebied loopt uitéén van maatvoering en revisie tot nulmetingen, productiemetingen en eindmetingen. Ook kan RE-Infra kadastrale percelen splitsen en kadastrale grenzen uitzetten.

Voor de werkzaamheden binnen de baggerindustrie is RE-Infra volledig uitgerust met een meetvaartuig voorzien van, voor dit doel, geschikte GPS-landmeetapparatuur in combinatie met sonarapparatuur. Deze configuratie wordt veelvuldig ingezet om voor aanvang van de baggerwerkzaamheden een nulmeting uit te voeren. Tijdens de baggerwerkzaamheden worden er zogenaamde productiemetingen uitgevoerd, enerzijds om de hoeveelheden te bepalen, anderzijds ter controle en bijsturing van de baggerwerkzaamheden.

De digitale ontwerpen die RE Infra maakt kunnen rechtstreeks worden verzonden naar daarvoor geschikt materieel met GPS-machinebesturing. Op deze manier wordt “de tekentafel” onderdeel van de kraanbesturing en kunnen een aantal uitvoeringstappen worden overgeslagen. Het werk kan “buiten” efficiënter worden uitgevoerd waarbij de kans op fouten tot een minimum worden beperkt.

Hieronder de projecten waarbij de expertise “Survey” van toepassing zijn. Hierbij is een onderverdeling gemaakt tussen lopende en gerealiseerde projecten.