Project/contractmanagement

De processen en contractvorming rondom de infrastructurele projecten worden steeds complexer. Alleen door een weloverwogen keuze met betrekking tot de processen en het juiste type contract, kunnen de opgestelde projectdoelen worden gehaald.

RE-Infra kan u hierin adviseren, ondersteunen en ontzorgen om het maximale uit het project te halen. Door de projectdoelen helder te formuleren en de taken en bevoegdheden in een projectplan vast te leggen zal elk project optimaal kunnen worden beheerst en tijdens het proces de  (financiële) risico’s worden beperkt.

Hieronder de projecten waarbij de expertise “Project- en contractmanagement’ van toepassing zijn. Hierbij is een onderverdeling gemaakt tussen lopende en gerealiseerde projecten.