Ontwerp en advies

In de afgelopen jaren heeft RE-Infra diverse (grote) projecten voorbereid voor zowel overheden als private partijen. Door een doordacht ontwerp en een eerlijk advies is het mogelijk gebleken dat een project binnen planning en kostenraming kan worden uitgevoerd.

Voor elk infrastructureel project kan RE-Infra u vanaf de initiatiefase tot en met de uitvoering begeleiden, adviseren en ontzorgen. Door het combineren van wet en regelgeving, ervaring met de diverse contractvormen en de praktische en technische kennis zijn wij instaat om elk project te doorgronden en met een optimaal ontwerp en advies te komen.

Hieronder de projecten waarbij de expertise “Ontwerp en advies” van toepassing zijn. Er is een onderverdeling gemaakt in lopende en gerealiseerde projecten.