Kwaliteit

RE-Infra heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan, zowel binnen de eigen organisatie als daar buiten.

Dit komt niet alleen terug in de ontwerpen en adviezen die wij uitbrengen maar ook in de in- en externe kwaliteitscontroles. Wij verzorgen de kwaliteitscontroles met betrekking tot verdichting van zand, granulaten en asfalt conform de eisen uit de Standaard RAW Bepalingen van het CROW. De resultaten van de metingen worden gepresenteerd in een overzichtelijk rapport met daarin de bevindingen en uitkomsten.

Maatvoering, de controle van de maatvoering, inmeten en verwerken van revisie gebeurd door onze afdeling survey.
De werkzaamheden worden geheel digitaal voorbereid en uitgewerkt, waardoor de informatie in vrijwel elk beheersprogramma kan worden ingelezen of geïmporteerd.

Hieronder de projecten waarbij de expertise ‘Kwaliteit’ van toepassing zijn. Hierbij is een onderverdeling gemaakt tussen lopende en gerealiseerde projecten.